Cardiff

Cardiff

UpRising Cymru

UpRising Cymru delivered a pilot of our Leadership Programme in the Cardiff City Region in 2016. In total 36, 19-25 year olds from across Cardiff and the Vale took part and 59 volunteers supported as mentors and speaking including: Julie James AM, Minister for Skills and Science, Welsh Government; Cynthia Ogbonna, Managing Director, Cardiff Bus and Councillor Phil Bale, former Leader of Cardiff City Council.

Now thanks to a partnership between UpRising and BBC Cymru Wales, Cardiff City Council, Cardiff University and University of South Wales the Leadership Programme will be back starting October 2017.

About the programme 

 

The UpRising core Leadership Programme is our flagship Programme. It is a nine month Programme, involving ‘access behind the scenes’ sessions with some of the UK’s most senior leaders.  The core Programme offers participants a unique first-hand view of the way that political, business, public sector and community organisations work together to shape our communities. Each participant is individually matched with a coach and a mentor who supports them on a one to one basis throughout their time on the Programme.

All participants work with other UpRisers to design and deliver a social action campaign on a local issue they are passionate about.  As well as forming networks with senior figures, participants also build strong networks amongst their peers on the Programme.

Through this -Programme we equip young people with the knowledge, networks, skills and confidence to reach their leadership potential and take social action on issues they care about.

Most sessions and workshops take place in the evening so that the Programme can be fitted around work, study and other commitments.

“It has been such a great experience. This course has benefited me so much. I have been able to learn so much about Cardiff and how business operates here, which is a big interest of mine.  UpRising has motivated me and helped me learn how to be a good leader and work in a team. I want to continue to develop by participating in these type of courses for my future career.” Chris Ohanyan, Pilot Participant and Syrian Refugee

“UpRising has been, and continues to be, a real eye-opener. Being able to talk with professionals has certainly had an impact on my workplace confidence.  UpRisers are a group of people who have widely different personal lives, and are equally passionate about making our community a better place to live.” Iona Hannagan Lewis, Pilot Programme participant

Applications open Monday 9th August and close Monday 9th October. Register your interest here

Do you want to speak to someone about UpRising Cardiff?

Contact Louise Miles-Payne, Senior Programme Manager (Cardiff), on louise.miles-payne@uprising.org.uk or call 07342994082. 

 

Rydyn ni wrth ein boddau yn ail-lansio UpRising Cymru yn 2017!

Yn 2016, cyflwynodd UpRising Cymru beilot o’n Rhaglen Arweinyddiaeth yn Rhanbarth Dinas Caerdydd. Daeth cyfanswm o 36 unigolion rhwng 19 a 25 oed o ledled Caerdydd a’r Fro i gymryd rhan gyda chefnogaeth 59 o fentoriaid a siaradwyr oedd yn cynnwys: Julie James AC, Gweinidog  ar gyfer Sgiliau a Gwyddoniaeth, Llywodraeth Cymru; Cynthia Ogbonna, Rheolwr Gyfarwyddwr, Cardiff Bus a’r Cynghorydd Phil Bale, cyn arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd.

Diolch i bartneriaeth rhwng UpRising a BBC Cymru Wales, Cyngor Dinas Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru bydd y Rhaglen Arweinyddiaeth yn ôl ddechrau mis Hydref 2017.

Gwybodaeth am y rhaglen: http://uprising.org.uk/the-programme/uprising-leadership-programme

Canolbwynt Rhaglen Arweinyddiaeth UpRising yw ein Rhaglen flaenllaw. Mae’n rhaglen 9 mis o hyd sy’n ymwneud â sesiynau ‘mynediad tu ôl i’r llenni’ gyda rhai o brif arweinwyr y DU. Mae’r rhaglen yn cynnig golwg uniongyrchol i’r ffordd mae sefydliadau gwleidyddol, busnes, y sector cyhoeddus a chymunedol yn gweithio gyda’i gilydd i siapio’n cymunedau. Bydd pob cyfranogwr yn gweithio gyda hyfforddwr a bydd mentor yn eu cefnogi fel unigolion trwy gydol eu hamser ar y Rhaglen.

Bydd pawb yn gweithio gydag unigolion UpRising eraill i ddylunio a chyflwyno ymgyrch gymdeithasol ar faterion lleol sy’n golygu rhywbeth iddyn nhw. Yn ogystal â ffurfio rhwydweithiau gydag unigolion o bwys, bydd y cyfranogwyr hefyd yn adeiladu rhwydweithiau cryf ymysg eu cyfoedion ar y Rhaglen.

Drwy’r Rhaglen rydyn ni’n rhoi gwybodaeth, rhwydweithiau, sgiliau a hyder i bobl ifanc er mwyn cyrraedd eu llawn botensial fel arweinwyr a gweithredu’n gymdeithasol ar faterion sydd o ddiddordeb iddyn nhw.

Bydd y rhan fwyaf o’r sesiynau yn digwydd gyda’r nos er mwyn i’r Rhaglen beidio ag amharu’n ormodol â gwaith, astudiaethau ac ymrwymiadau eraill.

“It has been such a great experience. This course has benefited me so much. I have been able to learn so much about Cardiff and how business operates here, which is a big interest of mine.  UpRising has motivated me and helped me learn how to be a good leader and work in a team. I want to continue to develop by participating in these type of courses for my future career.” Chris Ohanyan, Cyfranogwr y Peilot a Ffoadur o Syria

 

“UpRising has been, and continues to be, a real eye-opener. Being able to talk with professionals has certainly had an impact on my workplace confidence.  UpRisers are a group of people who have widely different personal lives, and are equally passionate about making our community a better place to live.” Iona Hannagan Lewis, Cyfranogwr y Rhaglen Beilot

 

Bydd ceisiadau’n agor dydd Llun 7 Awst ac yn cau ddydd Llun 9 Hydref, http://www.uprising.org.uk/apply

Ydych chi eisiau siarad â rhywun ynglŷn ag UpRising Cardiff?

Cysylltwch â Louise Miles-Payne, Uwch Reolwr Rhaglenni (Caerdydd), ar louise.miles-payne@wmc.org.uk neu ffoniwch 07342994082

 

Cardiff


T: 07871 044 649
E: hello@uprising.org.uk